Konferencija. Apie lygias galimybes ir perspektyvas visiems vilniečiams

Konferencija. Apie lygias galimybes ir perspektyvas visiems vilniečiams

Šeštadienį Vilniaus miesto skyriaus konferencija patvirtino rinkimų programą,  nutarė kandidatu į šalies prezidento postą iškelti Vytenį Povilą Andriukaitį, reitingavo  atstovų į Europos Parlamentą sąrašą.

Auksė Kontrimienė: matykime vienas kitame draugą

Vilniaus socialdemokratų vadovė Auksė Kontrimienė pristatė Tarybos  ataskaitą, akcentuodama svarbiausius skyriaus įvykius ir veiklas per ataskaitinį laikotarpį.

Kaip pabrėžė A. Kontrimienė, Vilniaus miesto skyrius šiuo metu vienija 1729 narius. Vyko tarybos ir prezidiumo posėdžiai, mokymai ir diskusijos,  susirinkimai poskyriuose ir grupėse, priimami sprendimai, aktyvi kultūrinė veikla. Detalią ataskaitą papildė nuotraukos, atspindinčios skyriaus veiklos dinamiką.

A. Kontrimienė pažymėjo, kad per ataskaitinį laikotarpį beveik pavyko sutvarkyti struktūrą, neskaitlingas ir neaktyvias grupes jungiant vieną prie kitos. Visgi, kaip sakė skyriaus vadovė,  šiuo metu 4 grupės dar neturi pirmininkų. Pirmininkė kvietė pagalvoti apie skyriaus struktūros pertvarkymą, stambinat grupes ir atsisakant poskyrių.

Vilniaus socialdemokratų pirmininkė apgailestavo, kad skyriaus komisijos, išskyrus Kultūros ir Socialinių reikalų, nepakankamai aktyvios, planuojama ieškoti lyderių komisijų pirmininkų pareigoms. Skyriaus vadovybės,  poskyrio pirmininkų susitikimai ir  visuotiniai susirinkimai, kuriuose dalyvavo Seimo ir Vilniaus miesto LSDP frakcijos  nariai,  kiti bandymai „išjudinti“ poskyrius ir pabandyti „uždegti“ poskyrių pirmininkų politinę aktyvumo ugnelę kol kas nedavė rezultato.

,,Ateikime į skyrių su idėjomis, palikime nepasitenkinimą ir destrukciją, matykime vienas kitame draugą, o ne priešą“,- sakė  Auksė Kontrimienė.

Išklausytos Lietuvos socialdemokračių Moterų klubo, Finansų, Etikos ir procedūrų komisijų veiklos ataskaitos.

Ataskaitos atskleidė, kad ne visi planai įgyvendinti. Konferencijos metu išreikšti pastebėjimai dėl  susifokusavimo į renginių organizavimą, pasigesta strategijos ir pastangų aktyvinant bei motyvuojant partiečius, socialdemokratinių idėjų generavimo ir sklaidos.

Marius Skarupskas apie kelis socialdemokratų metus savivaldybės taryboje

LSDP frakcija, dirbanti miesto valdančiojoje koalicijoje, jungia keturis narius - G.Palucką, M.Skarupską, A.Kontrimienę ir J.Oleką.

Kaip sakė frakcijos seniūnas Marius Skarupskas, anksčiau socialdemokratai Vilniuje turėjo dvi problemas: per daug svajonių ir jokio ryšio su gyventojais. Frakcijos lyderis pažymėjo, kad valdančioje koalicijoje dirbantys socialdemokratai vykdė duotus pažadus rinkėjams. Priimti sprendimai dėl medicinos ir socialinių darbuotojų darbo krūvių mažinimo, atlyginimų didinimo, vaikų darželių, transporto gerinimo, padidintas finansavimas kultūrai ir kt.

M. Skarupskas pažymėjo, kad socialdemokratai inicijavo ir įgyvendina Žaliojo tilto transformacijos, Jamonto parko sutvarkymo idėjas.

„Ne viskas, kuo giriasi sostinės meras R. Šimašius yra tik jo vieno darbas. Socialdemokratai savivaldybės taryboje nuveikė nemažai“, - sakė M. Skarupskas.

Frakcijos ataskaitą „Pasakėm - padarėm“ skaitykite čia

Patvirtinta rinkimų programa 

Patvirtinta Vilniaus socialdemokratų rinkimų programa „Lygios galimybės ir perspektyvos visiems vilniečiams“,  kurią parengė Rinkimų štabo programos rengimo darbo grupės narys Alfonsas Brazas, atsižvelgdamas į 2015 m. rinkimų programą, 2018 09 19  skyriaus tarybos posėdžio metu išsakytas pastabas ir pasiūlymus, bei raštu rinkimų štabui pateiktus partiečių pasiūlymus.

A. Brazas paminėjo svarbiausius programoje įtvirtintus prioritetus: socialinį jautrumą, atskirties ir skurdo mažinimą, viešųjų paslaugų finansavimo užtikrinimą, gerinant jų kokybę ir užtikrinant prieinamumą visiems, viešojo transporto plėtojimą ir teritorijų planavimo sutvarkymą taip, kad esama gyvenamoji aplinka ne blogėtų, o gerėtų.

Patvirtinta redakcinė komisija įpareigota suredaguoti programos tekstą, parengti jos reklaminį variantą.

Kandidatas į Prezidentus - Vytenis Povilas Andriukaitis

Skyriaus grupėse kandidatais 2019 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose iškelti du partijos lyderiai - Europos komisaras Vytenis Andriukaitis ir Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė.

V. Blinkevičiūtė ne kartą yra pareiškusi, kad visas savo jėgas skirs rinkimams į EP.

Konferencijos delegatai vienbalsiai pritarė Vytenio Povilo Andriukaičio kandidatūrai.

„Net renkantis iš vieno kandidato, reikia suprasti, kodėl tai darome. Rinkdamiesi Vytenį, mes renkamės naujas idėjas,  drąsą, energiją ir protą“,- sakė G.Paluckas.

Reitinguotas kandidatų į EP sąrašas

Iš ryto posėdžiavusi LSDP taryba suteikė Vilniaus skyriaus konferencijai teisę reitinguoti visos partijos kandidatų  į EP abėcėlinį sąrašą.

Komisijai atidarius balsadėžę paaiškėjo, kad daugiausiai pasitikėjimo balsų skyriaus partiečiai skyrė Vilijai Blinkevičiūtei (62), Rasai Budbergytei (48), Juozui Olekui (47), Antanui Valioniui  (41) ir t.t.

Konferencijos darbe dalyvavo virš 100  delegatų.

Daugiau Algimanto Jeleniausko nuotraukų rasite čia

Close