Vytenio Andriukaičio kandidatūrą remia garsūs gydytojai, mokslo ir kultūros atstovai

Vytenio Andriukaičio kandidatūrą remia garsūs gydytojai, mokslo ir kultūros atstovai

Žinomi gydytojai Pranas Šerpytis ir Balys Dainys, istorikas Česlovas Laurinavičius, akademikai Bonifacas Stundžia, Benediktas Juodka – tai keletas pavardžių  mokslo ir kultūros bendruomenės atstovų, pasirašiusių kreipimąsi į Lietuvos piliečius, palaikantį LR Prezidento rinkimuose kandidatą Vytenį Povilą Andriukaitį.

Pasirašiusieji akademikai, kultūrininkai, mokslininkai pažymi, kad jiems yra svarbu tai, kad  V. Andriukaitis kaip kandidatas į LR Prezidentus turi diplomato patirties, išmano etiketą, moka penkias kalbas, dirbdamas ES komisaru, bendrauja su kitų pasaulio šalių aukšto rango vadovais, yra jų pripažįstamas kaip tarptautinio lygmens politikas, ginantis humanizmo idėjas, žmogaus teises, socialinį teisingumą.

Savo gyvenimu Vytenis P. Andriukaitis liudija ir yra tvirtas ateityje liudyti, kad neišsigąs kliūčių ir sunkumų gindamas laisvės, demokratijos ir teisingumo principus. Tęsti šią didžią tradiciją -prižiūrėti, puoselėti Lietuvos valstybės ir visuomenės galias, gydyti negalias yra svarbiausias jo siekis ir tikroji gyvenimo misija.

Mokslininkų ir kultūrininkų manymu, Vytenis P. Andriukaitis supranta, kokią didelę atsakomybę ryžtasi prisiimti.

„Pasak jo, negalime Lietuvoje gyventi taip, kaip iki šiol gyvenome. Turi baigtis gyventojų išsivaikščiojimo iš gimtojo krašto metai ir ateiti tautiečių grįžimo į gimtinę laikas. Lietuvos vardas turi būti siejamas su šalimi, kurioje nebūtų skurstančių, neturinčių gyvenamojo būsto, kurioje socialinis teisingumas būtų didžiausia vertybė, klestėtų demokratija, kultūra, mokslas ir būtų gerbiamas kiekvienas žmogus ir jo pažiūros, kurioje kiekvienas galėtų augti, mokytis tobulėti kurti ir dirbti, tikėdamasis kitų solidarios pagalbos. Tarptautinėje bendruomenėje mūsų valstybės vardas turi asocijuotis su aukšta diplomatine kultūra, aktyvia tarptautine veikla ginant Lietuvos nacionalinius interesus ir siekiant valstybių ir tautų taikaus sugyvenimo“, - teigiama kreipimęsi.

Visą kreipimosi tekstą skaitykite ČIA

Close