G. Paluckas: Vyriausybė absoliučiai nesiorientuoja, kokios pagalbos reikia smulkiam verslui

G. Paluckas: Vyriausybė absoliučiai nesiorientuoja, kokios pagalbos reikia smulkiam verslui

Socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas ragina peržiūrėti paramos smulkiam verslui teikimo priemones ir sąlygas, atsisakyti ilgų biurokratinių paraiškų vertinimų. Politikas teigia, kad „realūs pinigai“ vis dar nepasiekia žmonių ir įmonių. Nedidelėms įmonėms mes taip pat turime taikyti „automatinį“, be biurokratinių vertinimų ir pokalbių, paramos mechanizmą. Kol kas Vyriausybė savo veiklos rezultatą skaičiuoja paraiškomis, o įmonėms reikia eurų. „Kol eurai neatsidūrė žmogaus ar įmonės sąskaitoje, tol „5 mlrd. eurų programos“ rezultato nėra. Vyriausybė pasiūlė įmantrių paskolų ir garantijų schemų, bet tik didiesiems ir bankams. Akivaizdu, kad ji absoliučiai nesiorientuoja smulkaus verslo veiklos situacijoje. Nesiorientuoja, todėl kelia per daug biurokratinių reikalavimų ir barjerų paramai gauti“, - sako G. Paluckas. Socialdemokratų lyderio nuomon ...

Žana Andrejeva. Atskirtį auginantis karantinas

Žana Andrejeva. Atskirtį auginantis karantinas

Lietuvoje neliko nė vieno žmogaus, kurio nebūtų palietęs karantinas. Reikalavimas ar pareiga kuo mažiau judėti iš namų, viruso užkardymo priemonės verčia elgtis kitaip, nei įprasta. Visi turime su tuo susitaikyti, būti solidarūs ir įveikti šią problemą. Visgi, turime konstatuoti, kad nors saugomės visi, vienus karantinas palies daugiau, o kitus mažiau. Blogiausia yra tai, kad skelbiant karantiną ir taikant įvairias priemones, valdžia užribyje palieka ne tik smulkųjį verslą. Vykdydama socialiai neteisingą politiką šeimų atžvilgiu, ji  kuria dar didesnę atskirtį. Šeimų nariai, kurių vaikai lanko ikimokyklines ugdymo įstaigas, gali gauti nedarbingumo pažymėjimą ir paramą iš valstybės. Tuo tarpu tiems, kuriems vietų darželiuose neužteko ir/ar jie vaikus prižiūri savarankiškai, nedarbingumas  nepriklauso. Tokia situacija kuria prielaidas atskirties didėjimui, nes vieni, ...

Close